Wat is uw bestemming?

Waarderend Actieleren© is een methodiek om teams effectief vraagstukken en problemen te laten oplossen. Uw Vraag staat daarbij centraal. Wilt u weten voor welke situaties Waarderend Actieleren© geschikt is? Maak dan gebruik van onderstaande checklist.

Checklist inzet Waarderend Actieleren©

Waarderen actieleren© is optimaal geschikt als: 

 • er een (ontwikkel) Vraag c.q. probleem is;
 • waarvoor een creatieve oplossing nodig is;
 • gericht op het verbeteren van de performance en/of duurzame gedragsverandering;
 • waarvoor motivatie en draagvlak voor de oplossing een voorwaarde is;
 • men voor het oplossen van die Vraag optimaal gebruik wil maken van het aanwezige talent in de organisatie.

én waarbij het versterken van:

 • de wendbaarheid;
 • een positief oplossingsgericht klimaat;
 • de vitaliteit;
 • de slagkracht;
 • de communicatie;
 • de verbondenheid/samenwerking;
 • het persoonlijk leiderschap;

ofwel het zelfversterkend en lerend vermogen van grote toegevoegde waarde is, of zelfs de kern van uw Vraag is.

Voor welke bestemmingen kunt u Waarderende Actieleren© inzetten?

Algemene voorwaarden van ALL, de ethische gedragcode , het klachtenreglement van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).