Virtueel werken, leren en ontwikkelen

Virtueel werken, leren en ontwikkelen gaan een steeds grotere rol gaan spelen in organisaties. Niet in de laatste plaats vanwege de vraag naar het vergroten van de effectiviteit, efficiency en kostenreductie. Het rijke en groeiende aanbod aan technologische tools op het gebied van virtuele teams en e-learning maakt het ook steeds meer mogelijk dat virtuele teams bijdragen aan het bedrijfsproces.

Deze technologisering, en daarmee toenemende individualisering, stelt steeds hogere eisen aan de ‘zachte’ kant. Juist dan wordt het vermogen tot verbinden, communiceren, teambuilding, waarderend en verbindend leidinggeven, actieleren, motiveren, het tonen van persoonlijk leiderschap van cruciaal belang. 

Te vaak zien wij dat men het implementeren van virtueel werken en leren te eenzijdig aanvliegt vanuit technologisch (ICT) standpunt. Te weinig aandacht wordt geschonken aan de ‘zachte’ kant die juist voorwaardelijk is voor het laten slagen van het virtuele werken en leren. 

Afdelingen die actief zijn op het gebied van organisatieontwikkeling en leren, dienen een leidende rol te spelen in het evenwichtig ontwikkelen van virtueel werken en leren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een heldere visie en ontwikkelstrategie op dit gebied. En met een duidelijk handelingsperspectief daarvoor, die de doelen van de organisatie helpen te realiseren.  

Wilt u eens geheel vrijblijvend via Skype of Zoom van gedachten wisselen over een goede strategie voor virtueel werken, leren en ontwikkelen? Of zit u met bepaalde vragen? Geef ons een seintje via deze link.