LAB Strategische verankeren van het Waarderend actieleertraject in klantenwaardecreatie

In een hoog presterende organisatie is alles gericht op het creëren van klantenwaarde voor klanten zoals: consumenten, zakelijke klanten, leden, patiënten, bewoners, leerlingen, etc. De klant vormt het bestaansrecht van een organisatie. Bovendien legitimeert het scheppen van klantenwaarde het veranderings- en leerproces. Daarom vormt klantenwaardecreatie het uitgangspunt van Waarderend Actieleren© en dient ieder actieleertraject daar direct of indirect aan bij te dragen. Zo wordt zowel het ontwikkelproces strategisch verankerd als de klantgerichtheid versterkt. Klantenwaardecreatie heeft zowel betrekking op de externe klant, alsook op de interne klant.

Strategische Triangel

De manier waarop u klantenwaarde schept is doorslaggevend voor uw strategische positionering. Klantenwaardecreatie komt tot stand op drie manieren:

  1. de kwaliteit van uw bedrijfsproces;
  2. de kwaliteit uw product of dienst;
  3. in uw verbondenheid met de klant (customer intimacy).

Samen vormen deze drie hoekstenen de ‘Strategische Triangel’: een doeltreffend middel om uw strategische positionering vast te stellen.

De waarderend Actieleercyclus©

Staat eenmaal uw strategische positionering vast, dan zal functioneren van de organisatie, afdeling, team – ofwel het talent daarmee in lijn moeten zijn. Anders is uw strategie een papieren tijger. Daarom wordt uw gewenste strategische positionering in de Strategische Triangel vertaald naar de Waarderend Actieleercyclus© en het daarvoor noodzakelijke ontwikkelings- en leerproces op koers naar een toonaangevende hoog presterende organisatie.