Uw Vraag is ons vertrekpunt

Welkom aan boord bij Action Learning Lab.
U staat met uw team, afdeling of organisatie voor een bepaald vraagstuk, of u staat voor een ontwikkel-, verander- verbeter- of innovatietraject met als doel beter te gaan presteren.  U wilt samen succesvol naar uw bestemming: van A naar B. Aan u de taak om dat proces in beweging te krijgen. Het geheim om zo’n traject succesvol af te leggen is de koers die u vaart.

Waarderend Actieleren© is een unieke krachtige methode om allerhande vraagstukken op te lossen in een organisatie, een afdeling of team. Ze maakt daarbij optimaal gebruik van het aanwezige talent en de creativiteit in de organisatie. Het schept de juiste startcondities om zaken te veranderen en voor het vinden van creatieve oplossingen voor uw Vraagstuk.

Waarderend Actieleren© is een een unieke synthese van 3 wetenschappelijk en wereldwijd bewezen inzichten en methoden. Het is een motiverende, verbindende en oplossingsgerichte methode. Waarderen wat wél goed gaat, wat wél kan, waarderen van sterkten en kansen, en elkaar! Daardoor ontstaat positieve energie, bevlogen teamwork, slagkracht en doelgerichte actie. Zo komt u tot duurzame oplossingen voor uw vraagstuk en komt u met een gemotiveerde crew sneller op uw bestemming. Met het inzetten van Waarderend Actieleren© verzekert u zich van zowel van de juiste koers, van wendbaarheid, alsook van de volle wind in de zeilen.

Volle wind in de zeilen met Waarderend Actieleren©

Door het inzetten van Waarderend Actieleren©:

  1. vergroot u het presterend vermogen en resultaat;
  2. versterkt u het creatief en innovatief vermogen en komt u sneller tot oplossingen; door een positieve oplossingsgerichte mindset;
  3. verhoogt u de wendbaarheid (agile);
  4. krijgt u volle wind in de zeilen en schept u draagvlak voor en betrokkenheid bij de ingezette koers;
  5. krijgt en houdt u uw talenten aan boord (‘boeien en binden’) doordat u alle ruimte geeft aan innerlijke drijfveren en motieven;
  6. schept u daad- en slagkracht door de inzet van persoonlijk leiderschap, resultaatgerichtheid, accountability en eigen verantwoordelijkheid;
  7. bevordert u de teamspirit en samenwerking door te waarderen, te verbinden, en effectief met elkaar te communiceren;
  8. creëert u een veilige thuishaven: dit geeft vertrouwen, werkt verbindend, zet aan tot leren, creativiteit en actie;
  9. draagt u bij aan klantenwaardecreatie omdat u de organisatiestrategie en de vraag van de interne en externe klant centraal stelt;
  10. vergroot u het lerend, en daarmee zelfversterkend en adaptief vermogen.

Door alle deelnemers gemiddeld gewaardeerd
met een 8

Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling

Bij Action Learning Lab (ALL) vindt u de gesprekspartner met wie u in alle vertrouwelijkheid kunt bespreken welke Vraag er bij u speelt. Het kan gaan om een persoonlijke ontwikkelingsvraag of om een vraagstuk van team- of organisatieontwikkeling. We delen daarbij graag onze kennis en ervaring met u, die we hebben opgebouwd bij een breed scala aan organisaties in zowel de profit als non-profit sector (zie onder). U kunt rekenen op een motiverende kennismaking met onze stijl van werken: positief, oplossings- en actiegericht. U bent van harte welkom.

Wim Stroecken en Hans Vollenhoven
Managing Partners Action Learning Lab

Geef ons gerust vrijblijvend een seintje, wij spreken u graag.